Pejabat Timbalan

Biodata TNCPI - Prof. BadNaib Canselor

(Penyelidikan & Inovasi)

Aluan Timbalan Naib Canselor

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat datang ke laman web Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Pembangunan) Universiti Sultan Zainal Abidin.

Pejabat ini dipertanggungjawabkan kepada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) untuk menguruskan hal ehwal penyelidikan dan inovasi universiti.

Pejabat ini juga berperanan untuk memberikan sokongan sepenuhnya kepada aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan hasil penyelidikan.
Hal ehwal penyelidikan dan inovasi akan diuruskan oleh Pusat Pengurusan , Inovasi & Pengkormersilan (RMIC) yang diketuai oleh seorang Pengarah..

Ilmu  dan Akhlak
 
PROF. DR. MOHD AFANDI BIN MUHAMAD
Menjalankan Fungsi Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
 

Print Email