Piagam Pelanggan

Dalam merealisasikan visi Universiti Sultan Zainal Abidin untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi bertaraf antarabangsa selaras dengan moto universiti  “Ilmu Demi Faedah Insan” ,  maka kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji untuk memenuhi hak-hak pelanggan seperti di bawah:

KEPADA PELAJAR
  • Menyediakan pendidikan bertaraf global
  • Menyediakan prasarana pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan berkesan
  • Menyediakan sistem pengurusan berdasarkan piawaian yang ditetapkan
KEPADA STAF
  • Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif
  • Menyediakan insentif dan ganjaran yang adil serta peluang pembangunan kerjaya
KEPADA NEGARA
  • Menyediakan tenaga kerja mahir dalam pelbagai bidang dan berkebolehan memimpin bagi memenuhi keperluan masyarakat dan negara

Print Email