Visi & Dasar Kualiti

VISI
Universiti Sultan Zainal Abidin berhasrat untuk menjadi institusi pengajian tinggi bertaraf antarabangsa yang melahir dan membentuk pemimpin yang berbakat dan pemikirannya diasuh, diperkayakan dengan ilmu, budaya tinggi dan akhlak yang luhur.

DASAR KUALITI
Memastikan prosedur kualiti yang terlibat dalam proses pengolahsediaan mempunyai objektif kualiti yang boleh diukur dan pelaksanaan serta pencapaiannya dipantau.

Print Email