• Ptncp Raya2021

  Aluan Timbalan Naib Canselor

  Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan Salam Sejahtera
   
  Selamat datang ke laman web Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Universiti Sultan Zainal Abidin. Pejabat ini dipertanggungjawabkan kepada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) untuk menguruskan hal ehwal penyelidikan dan inovasi universiti.

  Pejabat ini juga berperanan untuk memberikan sokongan sepenuhnya kepada aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan hasil penyelidikan. Pengurusan hal ehwal penyelidikan dan inovasi akan diuruskan oleh Pusat Pengurusan  Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan (CREIM).

  Ilmu  dan Akhlak
   
  PROF. DR. FADZLI BIN ADAM