Pautan

Pusat Tanggungjawab di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi):
 1. Pusat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi & Pengkomersilan (RMIC)
 2. Penerbit UniSZA
 3. Pusat Kecemerlangan
  a)  Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam (INSPIRE)
  b)  Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat (i-CODE)
  c)  Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur (ESERI)
  d)  Institut Kajian Pengeluaran Pertanian dan Inovasi Makanan (AGROPOLIS)

Print Email