Aluan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

bismillah

 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan Salam Sejahtera

 
Selamat datang ke laman web Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Universiti Sultan Zainal Abidin. Pejabat ini dipertanggungjawabkan kepada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) untuk menguruskan hal ehwal penyelidikan dan inovasi universiti.

Pejabat ini juga berperanan untuk memberikan sokongan sepenuhnya kepada aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan hasil penyelidikan. Pengurusan hal ehwal penyelidikan dan inovasi akan diuruskan oleh Pusat Pengurusan  Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan (CREIM).

 

 

‘ILMU DEMI FAEDAH INSAN’

PROF. TS. DR. SHUKOR BIN ABD RAZAK
TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)