BENGKEL PENDIGITALAN UNIVERSITI (STRATEGIK PLANNING)

Pada 14 Ogos 2022 bertempat di Bilik Seminar Pejabat Pengarah Kampus Besut telah diadakan Bengkel Pendigitalan Universiti anjuran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi). Bengkel tersebut melibatkan empat (4) buah Pusat Tanggungjawab (PTj) yang bertanggungjawab dalam membantu universiti dalam program pendigitalan universiti. Antara PTj terlibat adalah Pejabat Pengarah Kampus Besut, Perpustakaan UniSZA, Fakulti Informatik dan Komputeran dan Pusat Pengurusan Harta Benda. Tiga (3) fokus utama yang ditekankan dalam bengkel tersebut adalah pendigitalan berkaitan staf, pelajar dan fasiliti UniSZA. Hasil daripada pembentangan yang telah diketuai oleh Prof TS. Dr. Shukor bin Abd Razak,Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) telah dibawa untuk diteliti semula didalam Bengkel Pelan Strategik UniSZA. Dari aspek penyampaian perkhidmatan, pendigitalan universiti menjurus kepada perkhidmatan dalam talian (online) melalui inisiatif kampus pintar (smart campus). Pelaksanaan usaha ini seiring dengan pendigitalan semasa yang memfokuskan perkhidmatan dan penyampaian efisien. 

DSC 0424 1 min 3 1000