BENGKEL PEMURNIAN PENSTRUKTURAN PENYELIDIKAN UniSZA

Bengkel Pemurnian Penstrukturan Penyelidikan UniSZA telah diadakan pada 6 hingga 7 September 2022 bertempat di Dewan CENTTM 1. Bengkel selama dua (2) hari bermatlamat untuk menstrukturkan semula kluster dan CoE penyelidikan seperti Research Group, Special Interest Group serta Center of Excellent selain meneliti semula penubuhan dan syarat-syarat untuk pendaftaran entiti penyelidikan tersebut. Bengkel yang diketuai oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Prof TS. Dr. Shukor bin Abd Razak serta dihadiri oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) penyelidikan di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) serta Timbalan Dekan (Penyelidikan & Pebangunan) fakulti telah memberi impak positif dalam pengurusan penyelidikan di UniSZA. Hasil bengkel tersebut dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti bagi diterima pakai secara rasmi di UniSZA. Dengan penstrukturan tersebut di jangka akan mendorong lebih ramai pensyarah untuk terlibat dalam penyelidikan dan menyumbang merit kepada universiti.

 rsz dsc 5764 min 2 2000  rsz dsc 5798 min 1